ضمن تشکر از خدمات شما و با عنایت به تخصص، تجربیات ارزنده ، پشتکار ، دقت و تعامل خوب شرکت در محیط کار، و همچنین بنا به پیشنهاد اعضاء هیئت مدیره به موجب این حکم از تارخ درج شده بمدت یکسال بهسمت نمایند تعاونی ماهیگیری با قلاب در شهرستان نیشابور منصوب و زیر نظر تعاونی ماهیگیری با قلاب ایرانیان انجام وظیفه خواهید نمود. شایان ذکر است اهم وظایف جنابعالی عبارتند از:

انجام کارهای اداری در زمینه ه ارتباط با سازمانها و ادارات

برنامه ریزی برای فعالیت های تعیین شده تعاونی در آن استان با هماهنگی تعاونی

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت، درایت و پشتکاری که بحمداله از آن برخوردارید با همدلی، تلاش و مساعدت کلیه کارکنان ارجمند، در به ثمر رسیدن اهداف شرکت موفق باشید. موفقیت جنابعالی و سایر همکاران محترم را در انجام وظایف محوله جهت نیل به اهداف شرکت از درگاه خداوند متعال خواستارم. با آرزوی توفیق روز افزون

تاریخ شروع به فعالیت شما 1402/11/21 تا 1403/11/21 میباشد